Képviselőjelöltjeink
Kántorné Tóth Csilla 1. vk.
Bakos Péter 2. vk.
Dr. Peresa Magdolna 3. vk.
Kovács István 4. vk.
Somogyi Zsolt 5. vk.
Dr. Lendvay László 6. vk.
Károlyné Torkos Matild 7.
Janikné Megyery Rita 8. vk.
Nagy Zoltán 9. vk.
Dr. Fachet Gergő 10. vk.
Gyémánt Szilvia 11. vk.
Miskolczi Judit 12. vk.
Hamar László 13. vk.
Kolnai Kovács Gergely 14.
Egyesületünkről – Mit tettünk a kerületért?
Az idén 18 éves – 2001-ben alakult – Itthon Rákosmentén Egyesület a 2002-es önkormányzati választásokon más szervezeteket támogatott, 2006-tól pedig minden választáson önállóan mérettete meg magát. Ennek eredményeképpen tizenhárom éve a szervezetünk saját képviselettel vesz rész a képviselő-testület munkájában. Az egyesület szakmai alapon minden bizottságba delegált ingyenesen tevékenykedő szakértőt, az ő munkájukra támaszkodik a szervezetünk, amikor a lakosság érdekeit védi.

Egy évtizeden keresztül ingyenes jogi, könyvelési és szociális tanácsadást végeztünk a kerületiek számára. Ezekben a kérdésekben mind a mai napig keresik a szervezetünket építő tanácsokért. Évtizedek alatt több, köztük nagyszabású rendezvényt szerveztünk, amelyek a lakosság tájékoztatását és megsegítését, történelmi emlékezését szolgálták (például népszavazási tájékoztató, közbiztonsági fórum, étel- és ruhaosztás a rászorulók számára, 56-os emléktábla állítása a Szent Erzsébet Plébániatemplom falán, gyertyás menet november 4. emlékére).

Ellenzéki pozícióból is igyekszünk a rákosmentiek érdekében javaslatokkal, előterjesztésekkel, rendeletmódosításokkal élni a képviselő-testületben. Így javasoltuk a kerület központjában levegőszennyezettség­-mérő felállítását, illetve időmérő-kiegé­szítő lámpák telepítését (a közlekedés dinamizálása érdekében). A sors fintora, hogy míg a jelenlegi vezetés 2006. előtt ellenzéki pártként a korábbi ciklusban támogatta a javaslatainkat, az azt követő időszakban immár vezető pozícióból ugyanezeket a javaslatokat elutasította. A kerület központjában a buszoknak plusz fordulósáv kivitelezését kértük. Évekig egyedüliként javasoltuk a kerület központjában a templomvilágítást, amely végül meg is valósult. Ugyanígy elsőként vetettük fel, és a korábbi programunkban szerepelt is a kivezető utak kamerákkal történő megfigyelése, ami az utóbbi években meg is történt. Javasoltuk továbbá, hogy az iskolákban állítsanak fel almaautomatákat.

Több éves küzdelmünk után megvalósult a Tanár utcai játszótér legalább részbeni bekerítése, és Rákoscsabán (a Csabagyöngye és a Péceli út között) a korábban elmaradt és a javaslatunkra pótolt 30-as lakóövezet kialakítása, illetve a rákoshegyi Bányapart utca hiányzó szakaszának közvilágítással történő ellátása. Ugyancsak javaslatunkra lett a Rákoskerti Művelődési Klubból Művelődési Ház. Kezdeményezésünkre került vissza Rákoscsabán a Csaba vezér szoborra az avatásakor felvésett szöveg. Számtan korábbi kampányígéretünk az utóbbi évtizedben megvalósult.

Rendszeresen érvényt kívánunk szerezni az utcanévtáblák pótlására, cseréjére vonatkozó határozatnak, amelyet előterjesztésünkre fogadott el a képviselő-testület. Mindig igyekeztünk alátámasztott javaslatokat tenni például a közbiztonsági, a sport-, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, illetve a díszpolgári és a településrészi díjakra. Sokszor úgy látjuk, hogy kifejezetten politikai döntés alapján ítélik oda ezeket az elismeréseket.

Elleneztük, és a jövőben is elutasítjuk a látványberuházásokat, és az ehhez sokszor kapcsolódó mosolydiplomáciát.

Az Egyesület következetesen harcol a kerület eladósodása és a költséges kivitelezések ellen, és kiáll a modern kertváros szlogen mögé bújtatott, ésszerűtlen és a kerület közlekedése, levegője, infrastruktúrája számára hátrányos beépítések ellen (pl. Szőlőhegy). Mindig felszólalunk a közétkeztetés színvonalával kapcsolatban. Elutasítjuk a jogilag aggályos, gazdaságtalan döntéseket, de megfontolt döntéseket várunk el a kerület életét hosszú távon meghatározó javaslatokkal kapcsolatban. Fontos és nélkülözhetetlen értéknek tartjuk, hogy a kerület képviselői kötődjenek Rákosmentéhez, ismerjék a helyi problémákat, megoldásukhoz legyen megfelelő végzettségük, amely alapja az építő jellegű elképzelések kidolgozásának. Továbbá legyen minél nagyobb önkormányzati tapasztalatuk, amely a gyakorlati megoldásokat segíti.

Mi töretlenül hiszünk abban, hogy mint lokálpatrióta kerületi szervezetnek a lakosság képviselete és érde­keinek védelme a fő feladatunk.