Képviselőjelöltjeink
Kántorné Tóth Csilla 1. vk.
Bakos Péter 2. vk.
Dr. Peresa Magdolna 3. vk.
Kovács István 4. vk.
Somogyi Zsolt 5. vk.
Dr. Lendvay László 6. vk.
Károlyné Torkos Matild 7.
Janikné Megyery Rita 8. vk.
Nagy Zoltán 9. vk.
Dr. Fachet Gergő 10. vk.
Gyémánt Szilvia 11. vk.
Miskolczi Judit 12. vk.
Hamar László 13. vk.
Kolnai Kovács Gergely 14.
Az Itthon Rákosmentén Egyesület kerületi programja

Szeretnénk, ha a XVII. kerület nem egyszerűen csak a lakóhelyünk, ha nem életünk része lenne, olyan hely, ahol mindenki szívesen él. (Dr. Fachet Gergő, az Itthon Rákosmentén Egyesület polgármesterjelöltje)

Nagyobb közbiztonság
A bűnügyi statisztikai adatok alapján térfigyelő kamerákat helyezünk el. Kiemelten támogatjuk a bűnelkövetők által használt kivezető utak megfigyelését. A kivonuló közterületi és térfigyelő szolgálat költségeit fedezzük. A rendőrséggel együttműködő egységes és szervezett kerületőrséget hozunk létre. A bűnözés visszaszorításáért a lomtalanítás rendszerét átalakítjuk.

21. századi egészségügyi ellátás
A helyi egészségügyi intézményeket korszerűsítjük, az ellátást fejlesztjük, és emberközpontú, 24 órás beteg­ellátást alakítunk ki a kerületben. Szájsebészeti rendelést hozunk létre. A két évtizede nem működő éjszakai gyermekorvosi és baleseti ügyeletet újraindítjuk. Fontosnak tartjuk a szakellátások várakozási idejének csökkentését. A szakorvosok létszámát növeljük. Minden rendelőt akadálymentesítünk. Kerületünkben a védőnők, a fogorvosok és a gyermekfogszabályozó szakorvosok hiányát pótoljuk. Kezdeményezzük külön diabetológiai szakrendelés létrehozását. Szorgalmazzuk, hogy végre elkészüljön az új mentő­állomás.

Megújuló szociális rendszer
A segélyezési rendszert átalakítjuk. Reális feltételeket teremtünk ahhoz, hogy a rászorulók ténylegesen hozzájuthassanak a támogatásokhoz. A fiatal házasok számára bérlakás-programot indítunk. A rászoruló gyermekeknek az ingyenes, a nyugdíjasoknak a kedvezményes étkezését támogatjuk. Az időseknek lehetőséget biztosítunk, hogy egy közeli intézményben az ebédet befizessék és onnan elvihessék. Az óvodai és a bölcsődei férőhelyeket bővítjük. A közétkeztetési rendszert teljesen átalakítjuk, a minőséget szigorúan és rendszeresen ellenőrizzük. Két évtized után újraindítjuk az idősek hétközbeni gondozó házát.

Segítjük a vállalkozókat
Az iparűzésiadó-ked­vez­mé­nyek körét bővítjük, és a munkahelyteremtést támogatjuk. A helyi vállalkozókat köz­érdekű információkkal és tanácsokkal látjuk el. Vállalkozásbarát politikát alakítunk ki.

Fontos a kultúra és az oktatás
Óvodáinkat, bölcsődéinket tervszerűen felújítjuk, iskoláinkat segítjük. A pedagógusi pálya erkölcsi és anyagi presztízsét helyreállítjuk például a Cafeteria-juttatások bővítésével. Az egész kerületet érintő kulturális rendezvényeket és programokat szervezünk. Rákosmentén tájházat hozunk létre. Visszaállítjuk és tovább bővítjük a rákosmenti alkotó művészeknek biztosított helyi pályázati lehetőségeket. A civil szervezetek helyi pályázati lehetőségeit növeljük.

A mozgás szabadsága
Fontosnak tartjuk a rákoscsabai strand újraműködtetését, korcsolyapálya létesítését, valamint a játszóterek és a sportpályák karbantartását és fejlesztését. Kulturált szórakoztató­központot hozunk létre kávézóval, étteremmel, mozival. Az uszodát és a szolgáltatásait korszerűsítjük.

Tisztább, zöldebb környezet
Állandó levegőszennyezettség-mérőt állítunk fel a városközpontban. A kerületünkön áthaladó forgalmat csökkentjük. A zöldterületeket megóvjuk a beépítésektől, az eredeti környezeti értékeket megőrizzük. Betartatjuk a szelektívhulladék-gyűjtők tartalmának pontos elszállítását. Az M0 és a MÁV vonalak mentén a még hiányzó zajvédő falakat felépíttetjük. Az éjszakai repülési tilalom idejét kibővítenénk.

Könnyebb, jobb közlekedés
Szorgalmazzuk az elkerülő utak megépítését. Rákoshegyen a vasúton való áthaladást segítendő a Táncsics utcai átkelőnél aluljárót építünk. A kerékpárút-hálózatot bővítjük. Biztonságos, bekamerázott kerékpárparkolókat létesítünk. A kerületből kivezető utakat kitáblázzuk, kerületrészenként térképes tájékoztató táblákat helyezünk ki a buszjáratok útvonalának és a fontosabb helyeknek a feltüntetésével. Felgyorsítjuk a kerületi aszfaltút- és járdaépítési, valamint a csapadékvíz-elvezetési programot, illetve a meglévő szilárd burkolatú utak megfelelő minőségű felújítását. Szorgalmazzuk, hogy állandó és kiszámítható menetrendűek legyenek a BKK és a MÁV járatok, ezenfelül további jegyautomatákat telepíttetünk. Az utcanévtáblákat pótoljuk, cseréljük. A főbb utak mentén lehetőség szerint buszöblök kialakítását kezdeményezzük.

Átlátható, takarékos önkormányzati rendszer
Megszüntetjük a pazarló önkormányzati céget, felszámoljuk a szükségtelen és költséges alvállalkozói láncolatokat. A kerület fejlődése érdekében átalakítjuk és átláthatóbbá tesszük a közbeszerzési pályázatok elbírálását. A helyes gazdálkodás érdekében újraértékeljük és felbecsüljük a kerület vagyonát. Megakadályozzuk a kerület eladósodását, ezáltal biztosítjuk az önkormányzat pénzügyi stabilitását, és minden közérdekű adatot nyilvánossá teszünk. A közszféra kerületben dolgozó alkalmazottjainak elismertségét helyreállítjuk, továbbképzésüket, nyelvtanulásukat segítenénk. Az elfogulatlanság és az esélyegyenlőség érdekében a közpénzen kiadott Hírhozó élére független szerkesztőbizottságot javaslunk. A helyi tévében vágatlanul adnánk le minden képviselő-testületi ülést. A piacot és a környezetét rendezzük, szebbé tesszük.