Képviselőjelöltjeink
Kántorné Tóth Csilla 1. vk.
Bakos Péter 2. vk.
Dr. Peresa Magdolna 3. vk.
Kovács István 4. vk.
Somogyi Zsolt 5. vk.
Dr. Lendvay László 6. vk.
Károlyné Torkos Matild 7.
Janikné Megyery Rita 8. vk.
Nagy Zoltán 9. vk.
Dr. Fachet Gergő 10. vk.
Gyémánt Szilvia 11. vk.
Miskolczi Judit 12. vk.
Hamar László 13. vk.
Kolnai Kovács Gergely 14.
  Bakos Péter képviselőjelölt 2.számú választókörzet, Rákoskeresztúr
  Képviselőjelöltünk, Bakos Péter 1965-ben született, és azóta Rákos­mentén él. Több diplomája van. Három gyermek édesapja. 12 évig önkormányzati képsivelő volt, vala­mint a közigazgatás több területén is gyakorlatot sze­rzett. 2001 óta az Itthon Rákosmentén Egyesület elnöke. 2017-ben Tótfalu-díjat kapott a szlovák nemzetiség képviseletéért, Rákoskeresztúr közösségéért végzett munkájáért. Az elmúlt öt választáson négyszer indult, és mindannyiszor ebben a körzetben.
     
Megválasztásom esetén az alábbi programot kívánom megvalósítani:
 • A panel program (épületek felújítása, épületetek szigetelése, nyílászárók cseréje) felgyorsítása, annak érdekében, hogy a közüzemi díjakat 20-30%-kal csökkenteni lehessen. Pályázatokhoz önrész biztosítása önkormányzati keretből.
 • Közlekedési helyzet: Újlak utcában a sebességkorlátozás betartatása.
 • Az Újlak utcai iskola mellett lévő műfüves focipálya megnyitása a lakosság számára.
 • Lakógyűlések megszervezése, hogy problémáinkat közösen megbeszélve megoldást találjunk.
 • A gyermekes családok és a nyugdíjasok fokozott támogatása és szociális védelme.
 • Fontosnak tartom, hogy a lakótelepekről száműzzük az átmenő gépkocsiforgalmat akár sorompó segítségével is, vagy ahol ez nem lehetséges, ott csökkenteni kell annak érdekében, hogy kerületünkben ne csak élhető kertváros, hanem élhető lakótelepek is kialakulhassanak.
 • Több kutyafuttató kialakítása, szeméttárolók kihelyezése.
 •      
  Szavazzon az Itthon Rákosmentén Egyesület civil, pártsemleges, lokálpatrióta polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjére!
   
  E-mail: bakos@itthonrakosmenten.hu